Патриотическое воспитание

изображение_viber_2022-09-13_13-35-27-065
Бордюк Дмитрий Владимирович
Руководитель по военно - патриотическому воспитанию

13.09.2022 13:35 - 13.09.2022 14:19

Нормативно правовые документы

27.06.2022 08:42 - 17.10.2022 15:55

свернуть

Час вымяраецца памяццю

Нет благороднее миссии,
чем сохранение исторической памяти
во имя светлого будущего.
А. Г. Лукашенко

Гісторыя Беларусі – гэта чарада складаных падзей і выпрабаванняў для беларускага народа, у выніку якіх краіна здабыла незалежнасць і суверэнітэт.

На Год гістарычнай памяці прыпадае шмат знакавых дат: 1160-годдзе першай летапіснай згадкі Полацка, 1030-годдзе стварэння Беларускай праваслаўнай царквы, 955-годдзе горада-героя Мінска, 505-годзе з даты выхаду першай усходнеславянскай кнігі, выдадзенай Францыскам Скарынам, 100-годдзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, 100-годдзе Інстытута беларускай культуры (папярэдніку Нацыянальнай акадэміі навук), 100-годдзе стварэння СССР.

Беларусь – край легенд, казак і паданняў. Зямля пад белымі крыламі, сінявокая Беларусь – так вельмі часта называюць нашу родную краіну. Яна славіцца сваімі лясамі, рэкамі, азёрамі, працавітымі і шчырымі людзьмі.

Як прыемна кожны дзень адкрываць для сябе таленавітасць нашага народа, бачыць прыгажосць роднага куточка, слухаць пявучую беларускую мову і адчуваць у душы вялікі гонар за сваю Радзіму і яе выдатных сыноў!

Патрыятычнае выхаванне падрастаючага пакалення заўсёды неабходна грунтаваць на прыкладах подзвігу яго папярэднікаў.

Самым трагічным і адначасова гераічным перыядам гісторыі для беларускага народа стала Вялікая Айчынная вайна. З ворагам у вайну разам з салдатамі змагаліся старыя, жанчыны і дзеці. Унёсак беларускага народа ў барацьбу з фашызмам быў высока ацэнены іншымі дзяржавамі. У пасляваенны час усе сілы беларускага народа былі накіраваны на аднаўленне краіны, адраджэнне гарадоў і вёсак.

Памяць – гэта тыя рэчы, якія засталіся ад нашых продкаў, успаміны, творы, на старонках якіх адбываецца мастацкая рэканструкцыя мінулага, дзейнічаюць рэальныя гістарычныя асобы.

Памяць пра тых, хто аддаў сваё жыццё ў барацьбе з ворагам, будзе заўсёды жыць у нашых сэрцах. Сёння сваімі справамі, думкамі, паводзінамі мы павінны быць годнымі сваіх бацькоў, дзядоў і прадзедаў. Светлая памяць усім воінам, якія абаранялі нашу Радзіму і далі магчымасць роднай краіне стаць самай прыгожай у свеце.

Сёлета Нацыянальны інстытут адукацыі ў рамках Года гістарычнай памяці ладзіць адкрыты дыстанцыйны культурна-асветніцкі марафон «Час вымяраецца памяццю». За перыяд з лютага па чэрвень 2022 года ў мерапрыемстве прынялі ўдзел ужо больш за 100 чалавек з розных мясцін нашай краіны. Яны прадставілі на старонках нацыянальнага адукацыйнага партала гісторыка-культурную спадчыну свайго роднага кутка, мясцовасці, рэгіёна. Праекты ўдзельнікаў марафона падзелены па наступных намінацыях: «Шляхам гісторыі», «Гістарычны хранограф», «Гістарычная прастора», «Гісторыя ў асобах», «Наша Спадчына».

Марафон працягнецца да кастрычніка 2022 года.

Запрашаем усіх на старонкі нацыянальнага адукацыйнага партала, каб убачыць работы ўдзельнікаў марафона.

Стаць аўтарам праекта і прыняць удзел у мерапрыемстве могуць вучні I–XI класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама ўсе зацікаўленыя (педагогі, бацькі і інш.).

Падрабязную інфармацыю пра марафон можна знайсці па спасылцы: https://adu.by/ru/ucheniky/marafon.html.

27.06.2022 08:46 - 27.06.2022 08:47

свернуть

Основные направления патриотического воспитания

 1. Духовно-нравственное.Цель: осознание учащимися в процессе патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности.                                    .
 2. Историко-краеведческое. Система мероприятий по патриотическому воспитанию, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственности за происходящее в обществе.
 3. Гражданско-патриотическое воспитание. Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга.
 4. Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста.
 5. Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооружённой защите. Изучение русской военной истории, воинских традиций.
 6. Героико-патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, ориентированная на пропаганду героических профессий, а также знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувств гордости к героическим деяниям предков и их традициям.
 7. Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите родины.

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся - основное направление идеологической работы
Патриотическое воспитание начинается с познания ценности Родины. В процессе развития человек постепенно осознает свою принадлежность к коллективу, классу, школе, народу, Родине. Вершиной патриотического воспитания является осознание себя гражданином страны.
Сегодня в республике большое внимание уделяется работе детских общественных объединений. Задача педагогов школы – спланировать такие формы работы, которые вызовут интерес у ребят, и тогда вступление в ряды БРПО и БРСМ, будет происходить по инициативе самих ребят.
Очень важно, чтобы сформированные активы детских общественных объединений являлись помощниками во всех районных и общешкольных мероприятиях, различных акциях.
Именно в школьном возрасте наиболее целесообразно приобщение детей к патриотизму и гражданственности.
Формированию гражданственности и патриотизма у учащихся во многом способствуют воспитательные мероприятия, посвященные Дню призывника, Дню воина-интернационалиста, Дню защитника Отечества, Дню Победы и Дню независимости.
В рамках годового планирования по формированию у учеников гражданско-патриотических чувств проводятся такие мероприятия, как:
заочное путешествие «Туристическими тропами Беларуси», краеведческий час «Милый сердцу уголок – моя малая Родина!», неделя матери, неделя октябрят «Октябрятский марафон», викторина «Путешествие по родному краю», устный журнал «Страницы истории родного края», игра «Путешествие по Беларуси», патриотический марафон «Я – беларус!», турнир «Пионерский квиз», литературная игра «Волшебники приходят к детям», тематический информационный час «Детство опаленное войной», конкурс чтецов «Пусть будет небо ясным над землёй», урок-память «Никто не создан для войны», турнир знатоков родного языка, акция «Мы – граждане Беларуси».
Особое место в формировании гражданско-патриотического воспитания занимает ШАГ. ШАГ предполагает последовательное формирование знаний, умений, личностных качеств, убеждений, лежащих в основе гражданской компетентности.
Воспитательные мероприятия патриотического характера способствуют не только формированию патриотических понятий, но и совершенствованию интересов и идеалов. Учащиеся составляют то ядро, которое будет формировать будущее нашей республики, развивать идею белорусской государственности.
Гражданско-патриотическое воспитание должно ориентироваться не только на любви к Родине, но и веры в себя, в собственные силы, в великие свершения наших отцов и дедов. Это любовь к каждому уголку и каждому гражданину нашей многонациональной Беларуси. Воспитывать ребят надо на победах, а не поражениях, на созидании, а не на разрушении.
Воспитательная работа по гражданско-патриотическому направлению будет считаться эффективной, если учащиеся овладеют знаниями истории Беларуси, современно-экономической, социально-политической культурной жизни общества. Если у них будет развито чувство гордости за свою страну – Республику Беларусь, а идейно-политическое сознание, информационная и правовая культура будут на высоком уровне. Ребята в полной мере должны овладеть знаниями конституции, символики Республики Беларусь, стремиться отстаивать свои идеалы, сформировать активную жизненную позицию, участвовать в жизни класса, школы, деятельности ОО «БРСМ» и БРПО

КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

ГЛАВА 3

 ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

25. Гражданственность – интегративное качество личности, ориентированной на достойное, ответственное и социально значимое исполнение социальных ролей. Патриотизм – система знаний, ценностей, практических действий личности, общества и государства, направленных на развитие, процветание и обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь; мировоззренческое основание и глубокое чувство любви к своему Отечеству, готовность защищать его.

26. Содержание воспитания по формированию гражданственности и патриотизма личности ориентировано на усвоение общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных, духовных традиций белорусского народа, идеологии белорусского государства, правовых знаний, формирование готовности к исполнению гражданского долга, правовой ответственности. Работа, направленная на воспитание социально зрелой и профессионально компетентной, ответственной, открытой инновациям, приверженной высоким нравственным идеалам и традиционным национальным ценностям личности.

27. Условия воспитания гражданственности и патриотизма личности:

 • осознание обучающимися сущности гражданственности, патриотизма, привитие уважения к историко-культурному наследию белорусского народа;
 • воспитание уважительного отношения к государственным символам (гербу, флагу, гимну Республики Беларусь); органам государственной власти страны;
 • формирование у обучающихся морально-психологической и физической готовности к выполнению ими конституционной обязанности по защите Родины, уважения к защитнику Отечества, воину; воспитание на примере подвига советского народа в Великой Отечественной войне; формирование нравственной, правовой и политической культуры;
 • повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин;
 • пропаганда социально-экономических достижений государства;
 • неприятие экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости;
 • развитие социально значимой деятельности обучающихся, педагогическая поддержка детских и молодежных общественных объединений, ученического (студенческого) самоуправления.

23.10.2021 08:30 - 13.09.2022 13:39

свернуть

Стенд геноцид белорусского народа

28.11.2022 13:55 - 28.11.2022 13:59

свернуть

Календарь государственных праздников, праздничных дней, памятных праздничных дат

КАЛЕНДАРЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ,
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ,
ПАМЯТНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ДАТ

 1. Государственные праздники, праздничные дни, памятные даты в Республике Беларусь

Государственные праздники:

День Конституции – 15 марта;

День единения народов Беларуси и России – 2 апреля;

День Победы – 9 мая;

День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь – второе воскресенье мая;

День Независимости Республики Беларусь (День Республики) – 3 июля. 

 

Общереспубликанские праздничные дни:

Новый год – 1 и 2 января;

День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь – 23 февраля;

День женщин – 8 марта;

Праздник труда – 1 мая;

День Октябрьской революции – 7 ноября.

 

Профессиональные и прочие праздничные дни:

День спасателя – 19 января;

День белорусской науки – последнее воскресенье января;

День печати – 5 мая;

День семьи – 15 мая;

День пионерской дружбы – 19 мая;

День молодежи – последнее воскресенье июня;

День знаний – 1 сентября;

День белорусской письменности – первое воскресенье сентября;

День библиотек – 15 сентября;

День пожилых людей – 1 октября;

День учителя – первое воскресенье октября;

День матери – 14 октября;

День инвалидов Республики Беларусь – 3 декабря;

День прав человека – 10 декабря;

День белорусского кино – 17 декабря.

 

Памятные даты:

День памяти воинов-интернационалистов – 15 февраля;

День чернобыльской трагедии – 26 апреля;

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны – 22 июня.

 

 1. Праздничные даты (международные дни, учрежденные ООН, иными организациями, общественными объединениями)

Всемирный день заповедников и национальных парков – 11 января;

День юного героя-антифашиста – 8 февраля;

Всемирный день радио – 13 февраля;

Международный день родного языка – 21 февраля;

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом – 1 марта;

Всемирный день дикой природы – 3 марта;

Всемирный день поэзии – 21 марта;

Международный день лесов – 21 марта;

Всемирный день водных ресурсов – 22 марта;

Всемирный день театра – 27 марта;

Международный день детской книги – 2 апреля;

Международный день спорта на благо мира и развития – 6 апреля;

Всемирный день здоровья – 7 апреля;

Международный день освобождения узников концлагерей – 11 апреля;

Международный день полета человека в космос – 12 апреля;

Международный день памятников и исторических мест – 18 апреля;

Международный день Матери-Земли – 22 апреля;

Всемирный день книги и авторского права – 23 апреля;

Всемирный день охраны труда – 28 апреля;

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне – 8-9 мая;

Международный день музеев – 18 мая;

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития – 21 мая;

Международный день биологического разнообразия – 22 мая;

Всемирный день без табака – 31 мая;

Международный день защиты детей – 1 июня;

Всемирный день окружающей среды – 5 июня;

День юннатского движения – 15 июня;

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом – 26 июня;

Международный день дружбы – 30 июля;

Всемирный день борьбы с торговлей людьми – 30 июля;

Международный день молодежи –12 августа;

Международный день благотворительности – 5 сентября;

Международный день грамотности – 8 сентября;

Всемирный день предотвращения самоубийств – 10 сентября;

Международный день демократии – 15 сентября;

Международный день охраны озонового слоя – 16 сентября;

Международный день мира – 21 сентября;

Всемирный день туризма – 27 сентября;

Международный день пожилых людей – 1 октября;

Международный день музыки – 1 октября;

Международный день социального педагога – 2 октября;

Всемирный день защиты животных – 4 октября;

Всемирный день учителей – 5 октября;

День Организации Объединенных Наций – 24 октября;

Международный день школьных библиотек – 26 октября;

Всемирный день городов – 31 октября;

Всемирный день науки за мир и развитие – 10 ноября;

Международный день энергосбережения – 11 ноября;

Всемирный день ребенка – 20 ноября;

Всемирный день приветствий – 21 ноября;

Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря;

Международный день инвалидов – 3 декабря;

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров) – 5 декабря;

Всемирный день прав человека – 10 декабря;

Международный день солидарности людей – 20 декабря.

 

III. Юбилейные даты, которые будут отмечаться в 2021/2022 учебном году:

16 сентября – 30 лет Национальному парку «Беловежская пуща»

25 сентября – 50 лет мемориальному комплексу «Брестская крепость – герой» (1971)

25 сентября – 115 лет русского композитора Дмитрия Шостаковича (1906-1975)

2 октября – 25 лет национальному парку «Припятский» (1996)

17 октября – 85 лет со дня рождения белорусского писателя Александра Станюты (1936-2011)

8 ноября – 65 лет со дня открытия музея обороны Брестской крепости-героя (1956)

8 декабря - 30 лет со времени открытия для посетителей литературного музея Максима Богдановича (1991, город Минск)

9 декабря – 130 лет со дня рождения Максима Богдановича (1891-1917), белорусского поэта, публициста, литературоведа, переводчика

11 января – 45 лет со дня основания Прилукского заказника (1977, Минский район)

18 февраля – 100 лет со дня рождения Михаила Савицкого (1922-2010), народного художника Беларуси

26 февраля – 90 лет со дня выхода первого номера газеты «Літаратура і мастацтва» (1932, г. Минск)

10 марта – 135 лет со дня рождения Алеся Гаруна (1887-1920), белорусского писателя

1 апреля – 75 лет со дня рождения Алеся Жука, писателя

27 мая – 90 лет со дня основания Союза белорусских писателей

10.11.2021 13:14 - 25.01.2022 15:17

свернуть

ВоенТВ подготовило видео в помощь руководителям по военно-патриотическому воспитанию школьников

28.06.2022


 
 
 
 
 

28.06.2022 14:30 - 13.09.2022 13:32

свернуть

Военное образование в Республике Беларусь

21.01.2022

Перейти по ссылке

21.01.2022 10:04 - 13.09.2022 13:32

свернуть